Zalktis

Zalktis jeb Čūska ir gudrības simbols. Tas palīdz garīgajā attīstībā, atver zemapziņas spēku un aizdzen negatīvās domas.
V.Celms raksta, ka Čūska simbolizē laimi un labklājību, kā arī dievišķu gaišumu.
M.Gimbutiene raksta: “Aizvēsturiskajos laikos dieve Čūska pielūgta kā mājas pavarda dievība, laimes, veselības, labklājības, auglības devēja.”
Daina Garokalna raksta:
x stiprina apziņu, sakopo dvēseles spēkus;
x labvēlīgi ietekmē veselību;
x dāvā enerģiju un nes svētību;
x lai bērnam palīdzētu mācīties, zīmi vēlams turēt viņa mācību vietas tuvumā.