Austras un Saules zīme

Tā ir mīlestības zīme. Tajā ir apvienota vīrišķā un sievišķā enerģija. Saule ir gaisma, augstākās ētikas vērtības, labā aizsardzība. Tā sargā cilvēku, tā ģimeni un dzimtu. Austra stiprina savienības, dod enerģiju. Austras koks savā būtībā ir visas pasaules uzbūve.