Baltu Zīmes rāmjos

Katra no baltu zīmēm var ietekmēt mūsu apziņu. Tā ir informācijas nesēja. Piepildot to ar domu spēku, tā aktivizējas un veido enerģētisku saikni ar norisēm dabā, saslēdzas ar to, kas glabājas mūsu zemapziņā, pieaugot garīgajam spēkam…

Mēs piedāvājam jums gan gatavas latvju zīmes un latvju rakstus, gan individuāli veidotas spēka zīmju mandalas un čakru kokus ar enerģētisku un sakrālu vēstījumu, kuru mēs integrēsim Jūsu dzīves vai darba telpā.