Aizsardzības zīme

AIZSARDZĪBAS ZĪME PRET SKAUDĪBU UN SLIKTIEM NODOMIEM

Šīs zīmes pamatā ir Māras Krustu krusts statiskā formā, kas ir ļoti spēcīga aizsardzības zīme.
Zīme ļoti noderēs cilvēkiem, kas ir publiskas personas, kā arī tiem, kas ilgstoši atrodas saskarē ar cilvēkiem.
Tā sargā no ļaunuma, skaudības, sliktiem nodomiem un vēlējumiem, intrigām.