Krupītis jeb Mēness zīme

Krupīša zīme veidojas no divām pamīši izvietotām pretēji vērstām Mēness zīmēm. Tā mijiedarbojas ar intuīciju un zemapziņu. Mēness zīme ir līdzsvars visās norisēs –augošs un dilstošs, ņemt un dot.
D.Garokalna raksta: “ Mēness zīme sargā, veicina auglību un labvēlīgi ietekmē
veselību.”