Krusta Zalktis

Zalktis jeb Čūska ir gudrības simbols. Tas palīdz garīgajā attīstībā, atver zemapziņas spēku un aizdzen negatīvās domas.

Kā raksta V.Celms, KRUSTOTĀ ZALKŠA vidu veido dinamiskais krusts – tā ir gan Debess un Zemes saikne, gan ideāla starpstadija starp jauno un veco, starp nākotni un pagātni.

Labiskais Zalktis – darošā enerģija.
Kreiliskais Zalktis – radošā enerģija.